УЛААНБААТАР ХОТОД ИННОВАЦЫН ЭКО СИСТЕМИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ HUB INNOVATION CENTER ДАХИН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Улаанбаатар хотод инновацын эко системийг бүрдүүлэх, залуусыг таатай ажлын орчноор дэмжих зорилгоор “Hub innovation center” буюу Улаанбаатар инновацын төв дахин үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр Хотын дарга инновацыг хэрхэн дэмжиж ажиллаж байгаа талаараа залуустай ярилцсан юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy