2022 ОНД ШИНЭЭР ХЭДЭН ЗАМ, ХААНА БАРИХААР ТӨЛӨВЛӨСӨН БЭ?

🛣2022 онд шинээр 13 байршилд авто зам, замын байгууламж барихаар төлөвлөснөөс:
✅Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч, ажил эхэлсэн – 10
✅Гүйцэтгэгч байгууллага шалгараагүй тендерийн шатанд явж буй – 3 авто зам байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy