НИЙТ ХЭДЭН БАЙРШИЛД ГАРААШ, ХАШАА, ХАЙС БУУЛГАЖ, ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨӨД БАЙНА ВЭ?

⛩Нийт хэдэн гарааш, хайс, хашаа буулгаж, газар чөлөөлөөд байна вэ?
📌2022 онд нийт 188 байршилд 4’860 гарааш буулгахаар төлөвлөсөн.
✅Үүнээс одоогоор нийт 144 байршилд 3,621 гарааш буулгаж, 65’178 м2 талбай чөлөөлөөд байна.
📌 Мөн 2022 онд нийт 376 байршилд 20.2 км хашаа, хайс буулгахаар төлөвлөсөн.
✅Үүнээс одоогоор нийт 327 байршилд 17.6 км хашаа, хайс буулгаад байна

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy