НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ПАРК ШИНЭЧЛЭЛ

🚌Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлийн хүрээнд одоогийн байдлаар сургууль, цэцэрлэгийн зориулалттай 25, хоёр давхар 10, цахилгаан болон евро-5 дизель хөдөлгүүртэй нийт 100 автобус орж иржээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy