ЧОЙЖИН ЛАМЫН СҮМ МУЗЕЙН ОЙР ХАВИЙГ ТОХИЖУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Чойжин ламын сүм музейн баруун, зүүн гудамжийг, явган хүний болон дугуйн зам, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг, сандал зэргээр тохижуулж эхэлжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy