KHAN BRAU

Нэр: Khan Brau

Байршил: СБД, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Хүүхдийн 100

Утас: 91917586

Зип код: 14252

Facebook:Khan Brau Ogo’s Brauhaus | Ulaanbaatar | Facebook

И-мейл: ogosbrauhaus@gmail.com